Xem tất cả 2 kết quả

Ví lạnh Ledger chính hãng. Ledger Nano X là ví lạnh cao cấp hỗ trợ kết nối Bluetooth với iPhone & Android. Ledger Nano S Plus hỗ trợ nhiều blockchain.

So sánh ví lạnh Ledger Nano X, Ledger Nano S Plus
So sánh tất cả 9 ví lạnh Ledger, Trezor & SafePal