Thông tin trên trang này được viết bởi VTBC Shop và chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mà bạn cho là tin tưởng và phù hợp.

Trong bất kỳ trường hợp nào, VTBC Shop không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng website này.

Một số đường dẫn (URL) ra những trang web bên ngoài trong website này nằm ngoài khả năng kiểm soát của VTBC. Shop không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các website/links đó. Do vậy, bạn nên tự kiểm chứng tính chính xác của nội dung mà bạn đọc.

VTBC Shop sẽ cố gắng giữ cho website này luôn hoạt động bình thường nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như đường truyền, hosting… nằm ngoài khả năng của VTBC, Shop sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ thông báo đến các bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp.

Điều quan trọng là, việc đầu tư vào tiền điện tử ẩn chứa nhiều rủi ro, tất cả mọi thông tin được cung cấp tại website này KHÔNG PHẢI LÀ LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ. VTBC Shop miễn trừ trách nhiệm vào bất kỳ mất mát nào (nếu có) từ phía người dùng khi sử dụng sản phẩm ví lạnh.